2015-08-17

Photograph - Ed Sheeran - Sam Tsui & KHS Cover


source: Kurt Hugo Schneider       2015年8月15日
Grab this on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/pho...
The last video! One take on Airboards https://www.youtube.com/watch?v=tYNUR...

VLADIMIR VOLEGOV. In Shadow With Flowers


source: Vladimir Volegov     2014年5月1日

So close to you F Goya & D Luca


source: Mathon Cathy     2015年8月9日

L'un part et l'autre reste Charlotte Gainsbourg


source: Mathon Cathy     2015年8月12日

Work This Out - BEDROOM

李宗盛 & 林強 【台北孤兒】


source: 滾石唱片 ROCK RECORDS       2012年5月30日
1. http://www.rockmall.com.tw/mod/produc...
2. http://dev.indievox.com/limgiong
詞曲 吳俊霖

不知要去佗位 頭前的燈火是閃閃爍
只想要來離開 不管伊天頂有幾粒星

流浪的心情親像冬天的風在吹
吹著我的身軀親像孤鳥在雨中飛
攏沒想到代誌會變來按呢生
在這條亡命的大街

不願擱再提起 往事就親像一齣戲
只想要來離開 找著我心中的都市

解釋的代誌未凍單單用一句話
心內的秘密無法度簡單來講詳細
若提起理想我甘願放棄著一切
在這條亡命的大街

我是台北的孤兒 無位通停歇 無路通好去
只有靜靜在這參自己睹氣 那一天才有自己的地和天

猶原是下雨天 猶原是無人的半瞑
還是要來離開 還是要找到我的伊

沈重的身軀讓我不願再多講話
無用的藉口攏總甲吞落心肝底
過程的種種總使人引來多怨切
在這條亡命的大街

ELLA [ 差一點 Almost ] ( 電影「缺角一族」主題曲)


source: 華研國際      2015年8月11日
♪ 線上音樂收聽 ELLA「WHY NOT」:
✓KKBOX - http://kkbox.fm/Qa0AS5
✓myMusic - http://www.mymusic.net.tw/album/show/...
✓Omusic - http://www.omusic.com.tw/albumpage.ph...
✓Spotify - http://open.spotify.com/album/0yOdqOW...
✓iTunes - https://itunes.apple.com/tw/album/why...
▶ELLA 陳嘉樺Facebook粉絲頁: https://www.facebook.com/himella
----------------------------------------­-----------
差一點
曲:陳徐超 詞:藍小邪 編曲:張博彥

天空像差一點 才肯晴朗 海灘像差一點 才擁抱浪
想要愛的時候 像差一點 才可以真被愛上
誰的人生 不用差一點 就能領會到 幸福 是什麼模樣

擁有的 失去了 才相信我得到什麼
心痛了 才懂誰能讓我快樂
記住的 忘記了 才知道回憶算什麼
後退過 後悔過 才會繼續向前走

勇氣要差一點 才想勇敢 運氣要差一點 才要幸運
很想愛的時候 先差一點 才可以懂得珍惜
因為人生啊 總要差一點 才能領會到 幸福 一直在身旁

擁有的 失去了 才相信我得到什麼
心痛了 才懂誰能讓我快樂 記住的
忘記了 才知道回憶算什麼
後退過 後悔過 才會繼續向前走
晴天 雨天 潮起 潮落 全都值得 好好地體會

有哭 有笑 有圓 有缺 才叫做人生
把擁有的放下了 才真正能擁有什麼
讓心徹底痛夠了 才肯快樂
把記住的忘記了 才能真正想起什麼
後退過 後悔過 才會繼續向前走 後來的 未來的 總會在前面等我