2012-12-06

Legende - Ne veruj


source: Nevena Nena   2012年12月5日
http://www.facebook.com/moj.svet.u.bo...

Ne veruj
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Kad ti kažu da sam tužan,
Kad ti kažu da sam sam.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Da zbog tebe budan sanjam,
Da se često opijam.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Sve o meni što se priča,
Ja sam samo umoran.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Želim samo malo mira,
Tako želim da sam sam.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Da kraj tvoje kuće uvek,
Kada prođem, zastanem.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Kad ti kažu da ću tako,
Zbog tebe, da uvenem.
Ne, ne veruj.
Ne, ne veruj,
Sve o meni što se priča,
Ja sam samo umoran.
Ne, ne veruj,
Ne, ne veruj,
Želim samo malo mira,
Tako želim da sam sam.